ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

         เชื่อมประกอบเหล็ก สแตนเลส ติดตั้ง รับออกแบบสร้างตู้อบลมร้อน งานโลหะแผ่น รับผลิตงานโลหะแผ่น สะพานโหลดตู้คอนเทนเนอร์ งานแปรรูปโลหะแผ่น งานเชื่อมประกอบโลหะ แบบหล่อคอนกรีต รับผลิตแบบหล่อคอนกรีต บริการออกแบบแบบหล่อคอนกรีตฟรี รับทำโครงสร้างเหล็ก รับงานโครงเหล็ก สะพานโหลดสินค้าสำหรับโฟล์คลิฟท์ รับทำสะพานโหลดสินค้า สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานเดินท่อ ชิ้นส่วนและอะไหล่ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานสร้างเครื่องจักร

 บริษัทจดทะเบียนก่อตังบริษัท 11 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระเต็ม)

ประเภทธุรกิจ
1. เชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ
2. แบบหล่อคอนกรีต
3. สร้างโครงสร้างเหล็ก
4. ออกแบบสร้างเครื่อง ซ่อมเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักร
5. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
6. ตู้อบลมร้อน