ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

     งานโลหะแผ่น รับผลิตงานโลหะแผ่น สะพานโหลดตู้คอนเทนเนอร์ งานแปรรูปโลหะแผ่น งานเชื่อมประกอบโลหะ งานเชื่อมประกอบชิ้นงาน งานสั่งทำโลหะตามแบบ รับทำโครงสร้างเหล็ก รับงานโครงเหล็ก สะพานโหลดสินค้าสำหรับโฟล์คลิฟท์ รับทำสะพานโหลดสินค้า สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ พาเลทซัพพอร์ต Pallet Support งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานเดินท่อ ชิ้นส่วนและไหล่ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานสร้างเครื่องจักร

 

บริษัทจดทะเบียนก่อตังบริษัท 11 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระเต็ม)

 

ประเภทธุรกิจ
1. เชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ
2. แบบหล่อคอนกรีต
3. สร้างโครงสร้างเหล็ก
4. ออกแบบสร้างเครื่อง ซ่อมเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักร
5. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
6. ตู้อบลมร้อน