ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

รายละเอียดสินค้า :

ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม - เครื่องจักรและอุปกรณ์  Installation Air Duct – Machine & Equipment

รับงานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบท่อระบายอากาศ ระบบเตาอบโลหะ ถังเคมี ถังผสม ถังความดัน เครื่องจักรเฉพาะด้านของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม รวมถึง โครงสร้างเหล็ก ต่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามแบบ และความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และชำนาญงานในการทำงานติดตั้ง